Kas ir kredītreitings?

Kā to uzlabot?

Kredītreitings ir vērtējums uzņēmuma spējai saņemt bankas finansējumu bez ķīlas. Tas tiek noteikts, izvērtējot uzņēmuma kredītvēsturi, finanses, maksājumu disciplīnu un esošo saistību apmērus. Piedāvātās summas apmērs atkarīgs no uzņēmuma apgrozījuma bankas kontos.

Lai saņemtu pozitīvu kredītreitingu, pēc kura banka ir gatava piešķirt uzņēmumam finansējumu, jāpārliecinās par sekojošām lietām:

  • Tev un Tavam uzņēmumam nav kavējumu par esošajām saistībām;
  • Maksājumi par esošajām saistībām tik veikti regulāri un bez kavējumiem;
  • Tiek ievērota maksājumu disciplīna, veicot maksājumus arī par citiem pakalpojumiem - telekomunikācijas, sadzīves pakalpojumi u.c. Pārliecinies, ka uz šo brīdi nav kavējumu par maksājumiem;
  • Tava uzņēmuma kontiem nav uzlikti ierobežojumi;
  • Kredītreitinga izpildes brīdī uzņēmumam nav aktīvu kavējumu par nodokļu maksājumiem un ikdienā maksājumi par nodokļiem tiek veikti savlaicīgi, bez kavējumiem;
  • Uzņēmuma saimnieciskā darbība ir ar pozitīvu tendenci;
  • Ar esošo saimniecisko darbību uzņēmums ir spējīgs segt esošās un plānotās saistības;
  • Uzņēmums ir strādājis vismaz vienu gadu un ir pieejams vismaz viens oficiāls gada pārskats;
  • Uzņēmuma apgrozījums iepriekšējā pārskata gadā ir bijis vismaz 12 000 EUR.