Prasības transportlīdzekļu apdrošināšanai

SIA “Citadele Factoring”

Apdrošināšanas objekta īpašnieks

SIA Citadele Factoring (vienotais reģ. Nr. 50003760921).

Apdrošinājuma summa

Aapdrošināšanas objekta (līzinga objekta) tirgus vērtība.

Apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs

SIA Citadele Factoring (vienotais reģ. Nr. 50003760921).

Apdrošināšanas līguma darbības termiņš

Vismaz 1 gads.

Apstiprinātie apdrošinātāji

  • AAS Balta,
  • AAS BTA Baltic Insurance Company,
  • AAS Baltijas Apdrošināšanas Nams,
  • ERGO Insurance SE Latvijas filiāle,
  • IF P&C Insurance AS Latvijas filiāle,
  • ADB Gjensidige Latvijas filiāle,
  • Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

vai cita sabiedrība, individuāli saskaņota ar SIA Citadele Factoring.

Apdrošināmie riski

Ugunsgrēks, zibens spēriens, esošas gāzes (degvielas) apgādes sistēmas vai uzstādīto iekārtu eksplozija, sadursme ar šķērsli, sadursme ar transportlīdzekli, kustībā esoša transportlīdzekļa apgāšanās, krišana (no tilta u.tml.), nogrimšana un/vai ielūšana ledū, ja tā ir tieša cēloņsakarība ar ceļu satiksmes negadījumu, uzbraukšana gājējam vai dzīvniekam;

Dabas stihijas postījumi: plūdi, vētra (vējš ar ātrumu virs 17,2 m/sek.), krusa, dotajai teritorijai neparasta ilguma lietus vai sniegs;

Trešo personu prettiesiska rīcība (zādzība, laupīšana, iekļūšana (ielaušanās) un/vai jebkuru transportlīdzeklī iebūvētu vai piemontētu daļu zādzība vai laupīšana, sprādzienu izraisīšana); Obligāti jābūt apdrošinātam stiklojumam.

Maksimālais pašrisks

Ir atļauts dažādu risku apdrošināšanai noteikt atšķirīgu pašriska apmēru, ievērojot, ka pašrisks bojājumu gadījumiem par katru apdrošināšanas gadījumu nedrīkst būt noteikts vairāk kā 3% no transportlīdzekļa tirgus vērtības, bet jebkuru citu risku gadījumā par katru apdrošināšanas gadījumu – ne vairāk kā 20% no transportlīdzekļa tirgus vērtības.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar savu menedžeri.