/ Uzņēmumiem / Kreditēšana / Kredīts uzņēmumiem

Kredīts uzņēmumiem

Finansējums uzņēmumam

Ilgtermiņa kredīts pamatlīdzekļu iegādei, jaunu biznesa projektu uzsākšanai, kā arī nekustamā īpašuma iegādei, remontam vai celtniecībai. Nekustamā īpašuma iegāde, remonts vai celtniecība tiek veikti pamatdarbības nodrošināšanai vai uzlabošanai.

Iespējas:

 • iegādāties nekustamo īpašumu un citus pamatlīdzekļus
 • veikt jaunu būvniecību, remontu vai rekonstrukciju
 • uzsākt jaunu biznesa virzienu

Pieteikties


NosacījumiDokumentiKur pieteikties

Summa Atkarīga no projekta specifikas un klienta finansiālās stabilitātes
Termiņš Līdz 10 gadiem
Atmaksas grafiks Veicot maksājumus katru mēnesi vai individuāli vienojoties ar Banku (iespējams atlikt pamatsummas atmaksu līdz 2 gadiem)

Nodrošinājuma veidi:

 • hipotēka uz aizņēmējam vai trešajām personām piederošiem nekustamajiem īpašumiem;
 • komercķīla uz aizņēmējam piederošiem aktīviem;
 • fizisku personu un citu uzņēmumu galvojumi;
 • iespējami arī citi nodrošinājuma veidi, izvērtējot katru projektu atsevišķi.

Juridiskie dokumenti:

 • Komersanta pieteikums
 • uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas identifikācijas dokuments
 • uzņēmuma statūti un statūtu reģistrētie grozījumi

Finanšu dokumenti:

 • gada pārskati (ar visām to sastāvdaļām) par iepriekšējiem 2 gadiem vai kopš dibināšanas brīža
 • pārskata gada finanšu pārskats (attiecīgi 3, 6 vai 9 mēnešu)
 • galveno bilances posteņu atšifrējums (tai skaitā – debitori, krājumi, pamatlīdzekļi, kreditori)
 • biznesa plāns, t.sk., naudas plūsmas aprēķins
  Biznesa plāna paraugs jaunam uzņēmumam (PDF, 200 KB)
  Biznesa plāna paraugs uzņēmumam, kas darbojas vairāk kā gadu (PDF, 211 KB)
 • nodrošinājuma novērtējums, ko veicis Bankas akceptēts vērtētājs
 • piedāvātā nodrošinājuma īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti
 • Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas par pēdējiem 2 taksācijas gadiem vai kopš dibināšanas brīža
 • PVN deklarācijas par katru pārskata gada mēnesi.

Izvēlieties ērtāko veidu, kā uzzināt vairāk par iespējām kredīta saņemšanai:

 • Aizpildiet elektronisko formu mūsu mājas lapā;
 • Zvaniet 67010000 vai rakstiet uz business@citadele.lv un saņemiet konsultāciju no bankas Citadele speciālistiem;
 • Ienāciet jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā un saņemiet bezmaksas konsultāciju.