/ Uzņēmumiem / Kreditēšana / Kredītlīnija

Kredītlīnija

Īstermiņa kredīts apgrozāmo līdzekļu apjoma palielināšanai ar tiesībām jebkurā brīdī atmaksāt izmantoto summu un saņemt to atkārtoti līguma darbības laikā.

Iespējas:

 • nodrošināt noteikta preču krājuma apjomu
 • piedāvāt klientiem izdevīgākus apmaksas noteikumus
 • uzsākt tirdzniecību ar jaunu preču grupu
 • sadarboties ar preču piegādātājiem, kuri nepiedāvā atliktos maksājumus
 • izmantot piešķirtos līdzekļus saskaņā ar uzņēmuma naudas plūsmu

Pieteikties


NosacījumiDokumentiKur pieteikties

Summa Atkarīga no kredītlīnijas mērķa un klienta finansiālās stabilitātes
Termiņš Līdz 2 gadiem, ar iespēju pagarināt
Atmaksas grafiks Termiņa beigās, jebkurā brīdī novirzot brīvos līdzekļus, ar tiesībām tos izmantot atkārtoti

Nodrošinājuma veidi:

 • hipotēka uz aizņēmējam vai trešajām personām piederošiem nekustamajiem īpašumiem
 • komercķīla uz aizņēmējam piederošiem aktīviem
 • fizisku personu un citu uzņēmumu galvojumi
 • iespējami arī citi nodrošinājuma veidi, izvērtējot katru projektu atsevišķi

Juridiskie dokumenti:

 • Komersanta pieteikums (321 KB)
 • uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas identifikācijas dokuments
 • uzņēmuma statūti un statūtu reģistrētie grozījumi

Finanšu dokumenti:

 • gada pārskati (ar visām to sastāvdaļām) par iepriekšējiem 2 gadiem vai kopš dibināšanas brīža
 • pārskata gada finanšu pārskats (attiecīgi 3, 6 vai 9 mēnešu)
 • galveno bilances posteņu atšifrējums (tai skaitā – debitori, krājumi, pamatlīdzekļi, kreditori)
 • biznesa plāns, t.sk., naudas plūsmas aprēķins
  Biznesa plāna paraugs jaunam uzņēmumam (PDF, 200 KB)
  Biznesa plāna paraugs uzņēmumam, kas darbojas vairāk kā gadu (PDF, 211 KB)
 • nodrošinājuma novērtējums, ko veicis Bankas akceptēts vērtētājs
 • piedāvātā nodrošinājuma īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti
 • Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas par pēdējiem 2 taksācijas gadiem vai kopš dibināšanas brīža
 • PVN deklarācijas par katru pārskata gada mēnesi.

Izvēlieties ērtāko veidu, kā uzzināt vairāk par iespējām kredīta saņemšanai:

 • Aizpildiet elektronisko formu mūsu mājas lapā;
 • Zvaniet 67010000 vai rakstiet uz business@citadele.lv un saņemiet konsultāciju no bankas Citadele speciālistiem;
 • Ienāciet jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā un saņemiet bezmaksas konsultāciju.