Faktorings

Faktorings
Pakalpojums Cena
Komisija par faktoringa pieteikuma / līguma izmaiņu izskatīšanu Bez maksas
Komisijas maksa par faktoringa darījuma dokumentu noformēšanu sākot ar 0.5% no faktoringa limita, min. 360 EUR + PVN
Grozījumi faktoringa līgumā
Komisijas maksa par faktoringa līguma termiņa pagarināšanu1 sākot ar 0.5% no faktoringa limita, min. 360 EUR + PVN
Komisijas maksa par faktoringa limita palielināšanu1 sākot ar 0.5% no faktoringa limita, min. 145 EUR + PVN
Pircēja limita izskatīšana (par katru jaunu pircēju vai esoša pircēja limita izmaiņām) faktoringa līguma ietvaros (ar regresu)1 40 EUR + PVN
Citu faktoringa līguma grozījumu noformēšana1 95 EUR + PVN
Apdrošinātā pircēja limita izskatīšana (par katru jaunu pircēju vai esoša pircēja limita izmaiņām) faktoringa līguma ietvaros (ar debitoru risku apdrošināšanu) 65 EUR + PVN
Komisijas maksa par rēķinu apstrādi faktoringa līguma ietvaros ar regresu 0.2 — 0.5% no rēķina summas, min. 7 EUR + PVN
Komisijas maksa par rēķinu apstrādi faktoringa līguma ietvaros ar debitoru risku apdrošināšanu 0.5 — 0.8% no rēķina summas, min. 7 EUR + PVN
Citi pakalpojumi faktoringa darījumiem
Izziņas sagatavošana par saistībām (to izpildi, saistību izpildes kārtību, samaksātajiem procentiem u.c.) 30 EUR + PVN
Nestandarta izziņas sagatavošana (tai skaitā – izziņas revidentiem un auditoriem)2 40 EUR + PVN
Kopijas, dublikāta sagatavošana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) 6 EUR + PVN
Cita veida dokumentu faktoringa darījuma ietvaros sagatavošana 70 EUR + PVN
Dokumentu sagatavošana svešvalodā (angļu vai krievu valodā) pēc klienta pieprasījuma pēc vienošanās
Dokumentu nosūtīšana pa pastu faktiskās izmaksas + 8 EUR + PVN
  • 1 Ja vienlaicīgi izpildās varāki 2.3. un/vai 2.4. un/vai 2.5. un/vai 2.6. punktos minēti gadījumi, tiek piemērota viena (lielākā) komisijas maksa.
  • 2 Nestandarta izziņām, kuru kopējais apjoms pārsniedz divas lapas, komisijas maksa var tikt paaugstināta un noteikta individuāli.