Komplekti uzņēmumiem

Cenrādis uzņēmumiem

Starta*

Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana1 bez maksas
Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana bez maksas
Pie komplekta noformēšanas bankā Citadele sagatavota vienreizēja izdruka no LURSOFT datu bāzes par vienu personu bez maksas
Vienas Maestro (EUR) kartes izsniegšana un pirmā gada maksa2 bez maksas
Internetbankas pieslēgšana un kodu kartes izsniegšana bez maksas
SMS bankas pieslēgšana bez maksas
EUR maksājumi internetbankā Latvijā tikai jaunajiem klientiem – 3 mēnešus bez maksas
Maksājumi Citadele Internetbankā bankas Citadele ietvaros bez maksas
Komplekta noformēšanas maksa jauniem bankas Citadele klientiem 10 EUR3
Komplekta noformēšanas maksa esošiem bankas Citadele klientiem4 5 EUR
Komplekta apkalpošanas maksa mēnesī 3.50 EUR

Spēkā no 01.01.2015.

Pamata*

Norēķinu konta atvēršana un uzturēšana1 bez maksas
Parakstu un zīmogu paraugu kartiņas noformēšana bez maksas
Pie komplekta noformēšanas bankā Citadele sagatavota vienreizēja izdruka no LURSOFT datu bāzes par vienu personu bez maksas
Vienas MasterCard Business vai Visa Business (EUR) kartes izsniegšana un pirmā gada maksa5 bez maksas
Internetbankas pieslēgšana un Digipass GO3 vai kodu kartes izsniegšana vienam lietotājam bez maksas
SMS bankas pieslēgšana bez maksas
EUR maksājumi internetbankā Latvijā tikai jaunajiem klientiem – 3 mēnešus bez maksas
Maksājumi Citadele Internetbankā bankas Citadele ietvaros bez maksas
Komplekta noformēšanas maksa jauniem bankas Citadele klientiem 15 EUR3
Komplekta noformēšanas maksa esošiem bankas Citadele klientiem4 10 EUR
Komplekta apkalpošanas maksa mēnesī 3.50 EUR

Spēkā no 01.01.2015.

 

* No 15.11.2016. Uzņēmumu komplekti netiek piedāvāti.
1 Iespēja atvērt papildus norēķinu kontus, kuru uzturēšanas maksa tiks noteikta saskaņā ar spēkā esošo Cenrādi.
2 Otrai Maestro (EUR) kartei pirmā gada maksa – 50% no spēkā esošā Cenrādī norādītās maksas.
3 Citadele grupas uzņēmumu (SIA „Citadele Līzings un Faktorings”, AAS „Citadele Life”, IPAS „Citadele Asset Management”, SIA „Hortus Residential”, SIA „Rīgas pirmā garāža”) klientiem komplekta noformēšana – bez maksas.
4 Esošie bankas Citadele klienti komplektu „Starta” vai komplektu „Pamata” var mainīt ne biežāk kā vienu reizi 2 gados.
5 Otrai MasterCard Business vai Visa Business (EUR) kartei pirmā gada maksa – 50% no spēkā esošā Cenrādī norādītās maksas.