Ar kreditēšanu un tirdzniecības finansēšanu saistīti papildu pakalpojumi

 

Komisijas maksa par dokumentu (t.sk.izziņu) sagatavošanu1,2:
dokuments tiek gatavots valsts valodā 45 EUR par katru dokumentu
dokuments tiek gatavots angļu, krievu valodā 70 EUR par katru dokumentu
Komisijas maksa par dokumentu (t.sk. izziņu) sagatavošanu, ja pieprasījums saņemts 6 mēnešus pēc kredītsaistību izpildes: 75 EUR par katru dokumentu
Bankas Citadele veikta krājumu/pamatlīdzekļu novērtēšana3 75 EUR
Būvniecības/ rekonstrukcijas/ renovācijas finansēšanas projekta izvērtēšana, finansējuma izmantošanas kontrole bankas Citadele finansētajiem būvniecības/ rekonstrukcijas/ renovācijas projektiem Atbilstoši faktiskajām izmaksām
Līguma un ar to saistīto dokumentu noformēšana:
ja nodrošinājums ir naudas līdzekļi vai termiņdepozīts Bez maksas
ja cits nodrošinājums Pēc vienošanās (min. 150 EUR)
Grozījumi līgumā 75 EUR
Citu ar kreditēšanu saistītu dokumentu apstrāde vai izvērtēšana Pēc vienošanās

Spēkā no 01.12.2019.

 


Ja vienlaicīgi netiek piemērota komisija par jauna kreditēšanas darījuma, būtisku izmaiņu kreditēšanas darījuma ietvaros, pārfinansēšanās darījuma vai darījuma konta līguma noformēšanu.
Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.
Specifiskos vai nestandarta gadījumos komisijas maksa var tikt paaugstināta