Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Cenrādis uzņēmumiem

American Express Business Card kredītkarte (ar 01.12.2016. jaunas kartes netiek izdotas)

  EUR
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%

Spēkā no 20.04.2018.

 

American Express Gold Business Card kredītkarte (ar 01.12.2016. jaunas kartes netiek izdotas)

  EUR
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Minimālā iemaksas suma 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 20%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)1
Concierge serviss2 200 EUR gadā

Spēkā no 20.04.2018.

 

3D krājkonta karte (Visa Business)

  EUR
Gada maksa par karti EUR 20
Mēneša maksa par papildu karti bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Latvijā 1%
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 2% (min. EUR 3)
Pārskaitījums no konta kā par pārskaitījumu no 3D krājkonta

Spēkā no 20.04.2018.

 

Kredītkarte Visa Business, MasterCard Business

  EUR USD
Maksa par karti 43 EUR gadā1 45 USD gadā
Maksa par karti 3.60 EUR mēnesī2,3  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Pakalpojums netiek piedāvāts Pakalpojums netiek piedāvāts
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 0.5% (min. 3 EUR) 1% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1.5% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Kredīta procenti (gadā) 24% 24%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Minimālā iemaksas summa 100% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 100% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Maksājums no konta kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta

Spēkā no 01.07.2019.

 

Visa Business Gold, Mastercard Business Gold

  EUR USD
Maksa par karti 8.50 EUR mēnesī 70 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Pakalpojums netiek piedāvāts Pakalpojums netiek piedāvāts
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15.datumam 0% -
Minimālā iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 100% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 20% 24%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā 30 EUR ekvivalents (ieskaitot PVN)4 30 EUR ekvivalents (ieskaitot PVN)4
Concierge serviss5 200 EUR gadā 300 USD gadā

Spēkā no 11.02.2019.

 

Virtuālā karte

 

Mastercard Virtual EUR USD
Maksa par karti (par 2 mēn. / 12 mēn) EUR 5 / EUR 20 USD 5 / USD 25
Preču un pakalpojumu apmaksa Latvijā 1% 1%
Preču un pakalpojumu apmaksa ārzemēs 1% 1%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Valūtas uzcenojums 4.3% 4.3%

Spēkā no 28.09.2018.

 


1 Maksa par Visa Business, MasterCard Business, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot) rezidentam.
2 Maksa par Visa Business, MasterCard Business sākot ar 01.05.2018, kurām noslēdzas gada norēķinu periods.
3 Maksa par Visa Business, MasterCard Business, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
4 EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
5 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.