Papildu pakalpojumi

Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Maksa par dokumentu izsniegšanu (piem. izziņas, konta izraksti u.c.) vai dokumentu pieņemšana un pārbaude (piem. pilnvaras)1 10 EUR par katru lapu (min. 20 EUR)
Pirmreizēja dokumentu pārbaude norēķinu konta atvēršanai uzņēmumiem, kuru īpašniekiem vai patiesā labuma guvējiem personu apliecinošais dokuments ir izdots ārpus Latvijas, Lietuvas, Igaunijas vai kuriem nav pastāvīgas uzturēšanās atļaujas Latvijā. Individuāli (min. EUR 500)
Bilances apskatīšana bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas
Bilances apskatīšana citu banku bankomātos 0.50 EUR / 1.20 USD
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos virs Cenrādī noteiktā EUR 7 vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas
Skaidras naudas iemaksa EUR valūtā Citadele bankomātos uz bankas Citadele emitēto maksājumu karšu kontiem Līdz 10 000, 00 EUR bez maksas / virs 10 000,00 0,2%
Bankas Citadele nosūtīta īsziņa par konta atlikuma izmaiņām 0.11 EUR
Maksa par atjaunotās maksājumu kartes saņemšanu 1.50 EUR izmantojot pasta pakalpojumu / 5.00 EUR bankas filiālē
Citas komisijas maksas Pēc vienošanās
  • 1 Ja dokuments ir jāapliecina notariālā kārtībā, tad klients papildus komisijas maksai sedz notāra izmaksas.