Brokeru pakalpojumi

Brokeru pakalpojumi1
Pakalpojums Cena
Darījumi ar parāda vērtspapīriem 0.1% (min. 50 EUR)2
Darījumi ar akcijām (iesk. ETF, ETN, ETC, ADR, GDR):
Baltijas, Eiropas, Skandināvijas biržās 0.4% (min. 20 EUR)
ASV un Kanādas biržās 0.04 USD/CAD par akciju (min. 25 USD/CAD)
Darījums ar ASV biržu opcijām 2.50 USD par kontraktu (min. 25 USD)
Darījums ar CBL Asset Management fondu akcijām Bez maksas3
Darījumi ar citām fonda akcijām3 0.2% (min. 20 EUR)
  • 1 Darījumiem ar vertspapīriem komisijas maksa tiek rēķinata no nominālās summas, citiem instrumentiem no darījuma summas.
  • 2 Izpildot darījumu ar parāda vērtspapīriem ārpus biržas (OTC) par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu ierobežojošā rīkojumā norādītā, 50% no bankas Citadele noteiktā uzcenojuma (mark-up), ko veido starpība starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu, tiek atmaksāti klientam.
  • 3 Darījumi ar CBL Asset Management fondu akcijām ir bez maksas par darījumu summām, kas pārsniedz EUR 100. Mazākām summām tiek piemērotas tādas pašas maksas kā par darījumiem ar citu fondu akcijām.