Termiņdepozīts

Cenrādis uzņēmumiem

Norēķinu konta atvēršana, atverot depozītu kā par norēķinu konta atvēršanu
Komisijas maksa par depozīta līguma pirmstermiņa laušanu1 1% no termiņdepozīta pamatsummas
Skaidras naudas iemaksa kā par skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā

Spēkā no 01.08.2019.

 

Gada procentu likmes2,3

Internetbankā

Ar procentu izmaksu termiņa beigās*

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200
1 mēn.    
3 mēn.    
6 mēn.    
9 mēn.    
1 g.    
1.5 g.    
2 g.    
3 g.    
5 g.    
7 g.    
10 g.    

Spēkā no 07.05.2020.

 

Ar procentu izmaksu katru mēnesi

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200
1 mēn.    
3 mēn.    
6 mēn.    
9 mēn.    
1 g.    
1.5 g.    
2 g.    
3 g.    
5 g.    
7 g.    
10 g.    

Spēkā no 07.05.2020.

 

Filiālēs

Ar procentu izmaksu termiņa beigās*

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200
3 mēn.    
6 mēn.    
9 mēn.    
1 g.    
1.5 g.    
2 g.    
3 g.    
5 g.    
7 g.    
10 g.    

Spēkā no 07.05.2020.

 

Ar procentu izmaksu katru mēnesi

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200
3 mēn.    
6 mēn.    
9 mēn.    
1 g.    
1.5 g.    
2 g.    
3 g.    
5 g.    
7 g.    
10 g.    

Spēkā no 07.05.2020.

 

Overnight depozīta gada procentu likmes
Overnight depozīta gada procentu likmes tiek piedāvātas un ir noteiktas katru darba dienu un ir atkarīgas no resursu cenas naudas tirgū, bet noslēdzot overnight depozīta līgumu, attiecīgā procentu likme ir nemainīga līdz noguldījuma termiņa beigām. Informāciju par tekošās dienas procentu likmēm un noguldījuma valūtām ir pieejamā bankas darba dienās laikā pa tālruņiem 67010589, 67010590.

 


*procentu likmes ir spēkā noguldījumiem līdz 5 miljoniem EUR vai ekvivalentam citā valūtā un ir pieejamas arī сenrādī. Ja jūsu noguldījumi pārsniedz minēto summu, lūdzu sazinieties ar jūs apkalpojošo menedžeri.
1 Izņemot termiņdepozītu pirms termiņa beigām, aprēķinātie procenti netiek izmaksāti un jau izmaksātie procenti tiks ieturēti no izmaksājamās depozīta pamatsummas.
2 Noguldot bankā EUR 35 000 un vairāk ekvivalenti citā valūtā, bankas darba dienas laikā klients var saņemt speciālas, paaugstinātas procentu likmes un piedāvājumu nestandarta valūtā. Informāciju par tekošās dienas procentu likmēm un noguldījuma valūtām ir pieejama bankas darba dienās laikā pa tālruņiem 67010589, 67010590.
3 Likmes spēkā līdz 5 miljoniem eiro vai šīs summas ekvivalentam citā valūtā. Noguldījumiem virs minētās summas procentu likmes tiek noteiktas vienojoties. 5 miljonus eiro vai šīs summas ekvivalentu veido termiņdepozītos un krājkontos noguldīto klienta vai saistīto klientu grupas kopējais naudas līdzekļu atlikums.