Izmaiņas Produktu un pakalpojumu cenrādī uzņēmumiem

Spēkā no 2022. gada 1. decembra

Maksājumu kartes

Pakalpojums Esošā cena Cena no 01.12.2022.
Mastercard Debit Business, Mastercard Debit Business (Iemaksu karte) 1.30 EUR/mēnesī 2 EUR/mēnesī

 

Maksājumu plāni

Pakalpojums Esošā cena Cena no 01.12.2022.
Komisijas maksa par maksājumu plānu “Citadele 15” 10 EUR/ mēnesī 11 EUR/ mēnesī
Komisijas maksa par maksājumu plānu “Citadele 55” 20 EUR/ mēnesī 22 EUR/ mēnesī
Komisijas maksa par maksājumu plānu “Citadele 120” 40 EUR/ mēnesī 44 EUR/ mēnesī

 

Maksājumi

Pakalpojums Esošā cena Cena no 01.12.2022.
Maksājumi ārpus SEPA jebkurā valūtā 15 EUR 18 EUR

 

Citi pakalpojumi

Pakalpojums Esošā cena Cena no 01.12.2022.
Neaktīva konta uzturēšana vai kontam piesaistītai maksājumu kartei ir beidzies derīguma termiņš (sākot no otrā gada) 7 EUR mēnesī 10 EUR mēnesī