Izmaiņas Produktu un pakalpojumu cenrādī uzņēmumiem

Spēkā no 2022. gada 18. janvāra

Maksājumu plāni

Pakalpojums Esošā cena Cena no 18.01.2022.
Komisijas maksa par maksājumu plānu “Citadele 15” 7 EUR/ mēnesī 10 EUR/ mēnesī
Komisijas maksa par maksājumu plānu “Citadele 55” 17 EUR/ mēnesī 20 EUR/ mēnesī
Komisijas maksa par maksājumu plānu “Citadele 120” 37 EUR/ mēnesī 40 EUR/ mēnesī
Konta uzturēšanas maksa, ja tas nav iekļauts maksājumu plānā 4.50 EUR/ mēnesī
* ja konta vidējais atlikums mēnesī ir vienāds vai pārsniedz EUR 150 000, konta uzturēšana ir bez maksas.
4.50 EUR/ mēnesī

 

Citi pakalpojumi

Pakalpojums Esošā cena Cena no 18.01.2022.
Standarta izziņas sagatavošana -------- 20 EUR (PVN iekļauts)
Nestandarta izziņas sagatavošana, izziņas auditam, auditoru pieprasījumu apstiprināšana --------- Pēc vienošanās, min. 45 EUR (PVN iekļauts)
Papildus maksa par dokumentu sagatavošanu angļu vai krievu valodā -------- 10 EUR (PVN iekļauts)
Norēķinu konta uzturēšana juridiskām personām, ja konta uzturēšanas procesā tiek veikta padziļināta klienta izpēte (elektroniskās naudas iestādes, maksājumu iestādes, bankas, kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji un citi finanšu sektora uzņēmumi, utml.) 500 EUR Individuāli
Maksa par atjaunotās/aizvietotās maksājumu kartes saņemšanu bankas filiālē 5 EUR 10 EUR

 

Skaidras naudas darījumi

Pakalpojums Esošā cena Cena no 18.01.2022.
Skaidras naudas iemaksa kontā bankā Citadele (iesk. Maksājumu līdz EUR 15 000 uz Valsts Kasi, neizmantojot norēķinu kontu) 0.5% no summas (min. 10 EUR 0.5% no summas (min. 30 EUR)
Skaidras naudas izmaksa no konta un valūtas apmaiņa 1% no summas (min. 10 EUR) līdz 10 000 EUR
3% no summas (min. 25 EUR) virs 10 000 EUR
1% no summas (min. 22 EUR) ja darījuma summa ir līdz 10 000 EUR
3% no summas, ja darījuma summa ir 10 000 EUR un vairāk
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 20 EUR) 10% no summas (min. 40 EUR)