Skaidras naudas izmaksas limiti

Cenrādis uzņēmumiem

Skaidra nauda bez iepriekšēja pasūtījuma tiek izsniegta sekojošā apjomā

Filiāle/Valūta Filiāle "Citadele" Pārējie klientu apkalpošanas centri un filiāles
EUR 10 000 EUR 5 000 EUR
Pārējās valūtas ekvivalents 5 000 EUR ekvivalents 1 500 EUR

Spēkā no 29.10.2018.

 


Par naudas izsniegšanu, kas pārsniedz noteiktos limitus, tiek ieturēta komisijas maksa, saskaņā ar Bankas cenrādi.
Skaidras naudas pasūtīšana EUR un USD jāveic vienu bankas darba dienu iepriekš.
Par pārējo valūtu pasūtījuma izpildes laiku Banka un klients vienojas individuāli.