Maksājumu kartes

Mastercard Business Debit

  Norēķinu karte EUR Naudas iemaksu karte EUR
Maksa par karti 1.25 EUR mēnesī 0.50 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas Bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas Netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 0.5% (min.0.75 EUR) Netiek piedāvāts
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR) Netiek piedāvāts
Kredītlimita apjoms Netiek piedāvāts Netiek piedāvāts
Nokavējuma procenti (gadā) 60% 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta Kā no norēķinu konta Kā no norēķinu konta
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3% -

Spēkā no 10.06.2019.

 

X kartes

  X Business EUR X Corporate EUR X Corporate USD
Maksa par karti 3.60 EUR mēnesī 8.50 EUR mēnesī 70 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) Bez maksas Bez maksas Bez maksas
Pirkumi Latvijas Republikā un ārzemēs Bez maksas Bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 0.5% (min. 3 EUR) 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās, citu banku bankomātos 1.5% (min. EUR 3) 3% (min. 3 EUR) 3% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms Individuāli Individuāli Individuāli
Minimālā iemaksas summa 100% no iztērētās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 100% no iztērētās kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 24% 20% 24%
Nokavējuma procenti (paaugstinātie kredīta procenti, gadā) 60% 60% 60%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu 0.175% dienā 0.175% dienā 0.175% dienā
Maksājums no konta Kā no norēķinu konta Kā no norēķinu konta +3% Kā no norēķinu konta +3%
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3% 3% 4.3%
Priority Pass Netiek piedāvāts Bez maksas Bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti lidostas Priority Pass VIP atpūtas zonā Netiek piedāvāts 30 EUR (ieskaitot PVN)1 30 EUR (ieskaitot PVN)1
Concierge serviss2 Netiek piedāvāts EUR 200 gadā USD 300 gadā

Spēkā no 15.05.2019.

 

Citi maksājumu karšu pakalpojumi

Bilances apskatīšana, izmantojot Citadele bankas izdotas maksājumu kartes:

  EUR USD
bankas Citadele (Latvija) bankomātos Bez maksas Bez maksas
citu banku bankomātos Latvijā 0.50 EUR 0.50 USD
citu banku bankomātos ārzemēs 0.50 EUR 1 USD

Diennakts limits vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos:

  EUR USD
izmantojot Maestro, Mastercard Business Debit, X Business, VISA Business, MasterCard Business 2200 EUR Ekvivalents 2200 EUR
izmantojot Mastercard Business Gold, Visa Business Gold, X Corporate 3000 EUR Ekvivalents 3000 EUR
Diennakts vai mēneša limita palielināšana vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos virs Cenrādī noteiktā EUR 7 vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas EUR 7 vai ekvivalents, ko noraksta no klienta konta, pēc klienta iesnieguma saņemšanas un limita palielināšanas

Mēneša limits vienai maksājumu kartei skaidras naudas izņemšanai bankomātos un POS terminālos:

  EUR USD
Izmantojot Maestro, Mastercard Business Debit, X Business, VISA Business, MasterCard Business, X Corporate, VISA Business Gold, MasterCard Business Gold 15000 EUR Ekvivalents 15 000 EUR
Steidzama kartes izgatavošana 3 stundu laikā3 30 EUR 30 USD
Kartes PIN koda nomaiņa bankas Citadele bankomātā/mobilajā aplikācijā Bez maksas Bez maksas

Spēkā no 15.05.2019.

 


EUR valūtā noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.
Attiecas tikai uz plastikāta un PIN koda izgatavošanu. Karti var saņemt tikai filiālē "Citadele", Republikas laukumā 2A, Rīgā.