Citi produkti un pakalpojumi

Skaidras naudas darījumi1
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa kontā bankā Citadele (iesk. Maksājumu līdz EUR 15 000 uz Valsts Kasi, neizmantojot norēķinu kontu) 2 0.5% no summas (min. 10 EUR)
Skaidras naudas izmaksa no konta un valūtas apmaiņa 0.7% no summas (min. 10 EUR)
Papildu komisija par EUR monētu apstrādi 10% no summas (min. 20 EUR)
Skaidras naudas izmaksa virs filiāles limita 3% no summas (min. 25 EUR)
Darījuma konts3
Pakalpojums Cena
Darījuma konta līguma noformēšana vai izmaiņu noformēšana 0.4% no darījuma summas (min. 100 EUR)
Maksājumi
Pakalpojums Cena
Maksājumu izmeklēšana, atsaukšana, maksājuma informācijas izmaiņu nosūtīšana 50 EUR
Maksājums veikts Bankas filiālē Citadele bankas ietvaros vai SEPA maksājums4 7 EUR
Maksa par norēķinu konta atlikumiem5,6 Gada procentu likme
Pakalpojums Cena
CHF 100 000 SNB Rate mīnus 0.3% / 360
DKK 750 000 Certificates of deposit rate mīnus 0.5% / 360
SEK 1 000 000 Repo Rate mīnus 0.6% / 360
EUR 1 000 0007 ECB deposit facility rate/ 360
JPY 10 000 000 Key policy Rate mīnus 0.3% / 360
NOK 1 000 000 Key policy Rate mīnus 0.3% / 360
Autorizācijas ierīces
Pakalpojums Cena
DIGIPASS izsniegšana 44 EUR
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ) 30 EUR
DIGIPASS GO3 izsniegšana 12 EUR
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ (divu gadu laikā no pieslēgšanas brīža) Bez maksas
Seifu glabātava
Pakalpojums Cena
Seifu iznomāšana
XS (augstums līdz 55 mm), S (augstums līdz 95 mm), M (augstums līdz 145 mm) 58 EUR mēnesī /580 EUR gadā
L/XL, augstums līdz 300 mm 94 EUR mēnesī /940 EUR gadā
Komisijas maksa par seifa atvēršanu gadījumā, ja klients ir pazaudējis seifa atslēgu 330 EUR
Komisijas maksa par klienta seifa satura uzglabāšanu bankas Citadele kopējā seifā 23 EUR mēnesī (ieskaitot PVN)
Paaugstināta maksa par neatbrīvotā seifa nomu pēc seifa nomas termiņa beigām (dienā) 5 EUR (ieskaitot PVN)
Papildu pakalpojumi
Pakalpojums Cena
Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu pieņemšana, pārbaude un izpilde par katra saņemtā dokumenta apstrādi 15 EUR8
Kurjerpasta un pasta pakalpojumu izmantošana pēc klienta pieprasījuma dokumentu un citu vērtību nosūtīšanai 7 EUR + faktiskās izmaksas (ieskaitot PVN)
  • 1 Informāciju par skaidras naudas limitiem filiālēs Daugavpils, Liepāja un “Citadele” var atrast bankas mājas lapā: https://www.citadele.lv/en/private/fees/cash-limits/.
  • 2 Skaidras naudas iemaksa EUR, USD hipotekārā kredīta atmaksas kontā, Citadele Ekspress k redīta atmaksas kontā, maksājumu karšu parādu restrukturizācijas līgumā (Līgumā par parādu samaksu vai Patēriņa kredīta līgumā) norādītajā kontā– bez maksas.
  • 3 Klientu, kas vēlas atvērt darījuma kontu bez kreditēšanas, apkalpošana notiek tikai Uzņēmumu apkalpošanas direkcijā, filiālē "Citadele", kā arī klientu apkalpošanas centros un filiālēs ārpus Rīgas.
  • 4 Pakalpojums attiecās tikai uz klientiem, kam nav iespējas veikt maksājumu elektroniski.
  • 5 Maksa par norēķina konta atlikumu tiek piemērota par klienta vai saistītu klientu grupas naudas līdzekļiem. Banka neaprēķina un klientam neizmaksā procentus par naudas atlikumiem. Maksa par norēķina konta atlikumu netiek piemērota, ja centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu gada procentu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Maksa par norēķina konta atlikumu tiek piemērota no norēķinu konta atlikuma summas par katru kalendāra dienu, kurā konta atlikums dienas beigās ir vienāds vai lielāks par Cenrādī noteiktajām summām, un kalendārā mēneša laikā aprēķinātā kopējā summa tiek ieturēta no konta tā paša mēneša pēdējā dienā. Maksa par norēķina konta atlikumu var tikt piemērota individuāli, informējot klientu 14 kalendārās dienas iepriekš, izņemot, ja klients atbilst zemāk minētajiem nosacījumiem un līdz ar to, maksa par norēķina konta atlikumu tiek piemērota bez atsevišķas informēšanas: Maksa par norēķina konta atlikumiem tiek piemērota visiem klientiem, kas ir FKTK vai citu valstu finanšu tirgus uzraudzības iestāžu uzraudzītas apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības un finanšu iestādes (t.sk. to filiāles), kuru pamatdarbība ir saistīta ar finanšu pakalpojumu sniegšanu; Citi kreditēšanas un līzinga pakalpojumu sniedzēji.
  • 6 Bankai iepriekš informējot klientu, komisijas piemērošanas vajadzībām, par norēķinu kontu var tikt uzskatīts klienta naudas līdzekļu konts finanšu instrumentu darījumu veikšanai.
  • 7 Ja konta valūta nav EUR valūta, tiek ieturēta komisija ekvivalentā, līdz atlikums kontā ir nulle.
  • 8 Komisijas maksa par veikto maksājumu saskaņā Zvērinātu tiesu izpildītāju rīkojumu un Valsts ieņēmumu dienesta rīkojumu maksā 0,38 EUR.