Finanšu instrumenti un valūtas maiņas darījumi

Brokeru pakalpojumi

Valūtu maiņas darījumi un darījumi ar zeltu
 Skaidras/bezskaidras valūtas maiņas darījumi un darījumi ar zeltu līdz 4000 EUR Bankas Citadele oficiāli noteiktais valūtu maiņas kurss
Skaidras/bezskaidras valūtas maiņas darījumi un darījumi ar zeltu virs 4000 EUR Individuāli, informācija bankā Citadele
Valūtu darījumi ar daļēju segumu Individuāli, informācija bankā Citadele1

 

Finanšu instrumenti2:

Darījumi ar parāda vērtspapīriem3 0.1% (min. 50 EUR)4
Darījumi ar akcijām (t.sk.ETF, ADR, GDR)5:
Rīgas, Viļņas un Tallinas biržās 0.35% (min. 10 EUR)
Eiropas, Skandināvijas un Krievijas biržās6 0.4% (min.50 EUR)4
ASV un Kanādas biržās, ja akcijas cena ir mazāka par 15 USD, CAD 0.04 USD, CAD par akciju (min. 40 USD, CAD)7
Darījums ASV un Kanādas biržās, ja akcijas cena ir lielāka par 15 USD, CAD 0.3%(min. 40 USD, CAD)7
Darījums ar ASV biržu opcijām 2.50 USD par kontraktu (min. 25 USD)

 

Darījumi ar fondiem4,8

Fondu apliecību pirkšana:
Obligāciju fondi 0.5% (min. EUR 5.50 / 20 EUR)
Sabalansētie fondi un fondu fondi 0.75% (min. EUR 5.50 / 20 EUR)
Akciju un alternatīvo ieguldījumu (t.sk.hedge) fondi 1.5 % (min. 5.50 EUR / 20 EUR)
Fondu apliecību pārdošana 20 EUR / 5.50 EUR
Finansējuma piešķiršana pret finanšu instrumentiem
Darījums 50000 EUR un virs 50000 EUR , vai šīs summas ekvivalentā citā valūtā Bez maksas
Darījums līdz 50000 EUR (neieskaitot), vai šīs summas ekvivalentā citā valūtā 300 EUR
Darījuma nosacījumu grozījumi Individuāli, informācija bankā Citadele
Fondu apmaiņas darījumi 25 EUR
Tarifos neminētie brokeru pakalpojumi Individuāli, informācija bankā Citadele

Spēkā no 30.08.2019.

 


Darījuma komisija, jeb bankas Citadele uzcenojums, tiek ietverts darījuma cenā. Informācija bankā Citadele.
Atsevišķās biržās/valstīs tirdzniecība ar finanšu instrumentiem var tikt aplikta ar nodevām atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem (piemēram, Stamp Duty Lielbritānijā, sīkākā informācija – bankā Citadele).
Izpildot darījumu ar parāda vērtspapīriem ārpus biržas (OTC) par klientam izdevīgāku cenu, nekā cenu ierobežojošā rīkojumā norādītā, 50% no bankas Citadele noteiktā uzcenojuma (mark-up), ko veido starpība starp rīkojumā norādīto cenu un reālo izpildes cenu, tiek atmaksāti klientam.
Ja darījums nav EUR valūtā, tad komisijas maksa tiek ieturēta darījuma valūtā. Minimālās maksas EUR ekvivalents darījuma valūtā, tiek noteikts pēc bankas Citadele valūtas kursa darījuma veikšanas brīdī.
Ja klienta rīkojums par finanšu instrumentu darījumu tiek izpildīts pa daļām, tad vienas darījumu dienas ietvaros komisijas atlīdzība parasti tiek ieturēta vienu reizi.
Darījumiem tiek piemērota papildu komisija par darījuma anorēķiniem saskaņā ar cenrādi (informācija bankā Citadele).
Komisija darījuma valūtā.
IPAS „CBL Asset Management” pārvaldītajiem ieguldījumu fondiem (ietver arī Latvijas Centrālā Depozitārija transakcijas maksu) piemērojams tarifs – 5.50 EUR, citiem fondiem 20 EUR.