3D krājkonts

Cenrādis uzņēmumiem

  EUR, USD, RUB
3D krājkonta slēgšana bez maksas

 

Līdzekļu pārskaitīšana no klienta 3D krājkonta

uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele (brīdinot banku Citadele 3 dienas iepriekš) bez maksas
uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā (brīdinot banku Citadele 3 dienas iepriekš) kā par maksājumu no norēķinu konta
uz klienta norēķinu kontu bankā Citadele, uz cita klienta kontu bankā Citadele vai uz kontu citā bankā (nebrīdinot banku Citadele 3 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par maksājumu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana klientu apkalpošanas centrā no klienta 3D krājkonta (nebrīdinot banku Citadele 3 kalendārās dienas iepriekš) 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta
Skaidras naudas iemaksa 3D krājkontā kā par skaidras naudas iemaksu norēķinu kontā

Spēkā no 02.05.2016.

 

3D krājkonta karte (MasterCard Business)2

  EUR
Maksa par karti EUR 20 gadā
Maksa par papildu karti bez maksas
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) EUR 9
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 2% (min. EUR 3)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā 1%
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 2% (min. EUR 3)
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu, dienā 0.175%
Maksājums no konta kā par maksājumu no 3D krājkonta

Spēkā no 02.05.2016.

 

3D krājkonta procentu likmes1

Valūta Procentu likme
EUR 0%
USD 0%
RUB 0%

Spēkā no 02.05.2016.

 

1 Jauni 3D krājkonti no 02.05.2016. netiek atvērti.
2 Jaunas kartes vairs netiek izsniegtas.