Dokumentu parakstīšana un drošība

Digifirma nodrošina gan elastīgas sistēmas izmantošanas iespējas, gan drošu aizsardzību pret nesankcionētu pieslēgšanos un datu modificēšanu. Katrs uzņēmums sistēmu Digifirma var pielāgot uzņēmumā noteiktajai dokumentu sagatavošanas un parakstīšanas kārtībai.

Parakstu pietiekamības nosacījumi

Uzņēmuma vadība var noteikt individualizētu nepieciešamo parakstu skaitu maksājumu un citu veidu dokumentu apstiprināšanai. Uzņēmuma izvēlētos parakstu pietiekamības nosacījumus – ar cik un kādu kategoriju parakstiem ir nepieciešams apstiprināt sistēmā sagatavotos maksājumu dokumentus vai rīkojumus, lai banka tos izpildītu, norāda līgumā par sistēmas Digifirma pieslēgšanu un apkalpošanu.

Norādot parakstu pietiekamības nosacījumus, ir iespējams kombinēt 8 dažādu kategoriju parakstus, kas apzīmēti ar latīņu burtiem (no A līdz H kategorijai), piemēram: 1A+2B vai 1A+1B+1C.

Ir iespējams norādīt vienādus parakstu pietiekamības nosacījumus attiecībā uz visiem uzņēmuma dokumentiem, visiem kontiem, kā arī izņēmumus atsevišķiem kontiem.

Lietotāju tiesības

Uzņēmuma vadība atbilstoši darbinieku pilnvarām lietotājam piešķir paraksta kategoriju (vienu no 8 dažādām kategorijām). Vienādas parakstu kategorijas var piešķirt neierobežotam skaitam lietotāju.

Uzņēmuma vadība var ierobežot darbinieku pieeju finanšu informācijai, nosakot ka lietotājam nav pieejas kādam no uzņēmuma kontiem. Ir iespējams ierobežot lietotāja darbības sistēmā Digifirma, nosakot lietotajam skatīšanās režīmu darbam ar uzņēmuma kontu(-iem), jeb arī vispār izslēdzot noteiktus kontus no lietotājam pieejamiem kontiem.

Dokumentu parakstīšana

Dokumenti sistēmā Digifirma tiek elektroniski parakstīti, izmantojot lietotāja privāto atslēgu, kas ir aizsargāta ar paroli.

Banka katram Digifirma lietotājam izsniedz parakstīšanas atslēgu pāri, kuru izmanto elektroniskā paraksta veidošanai un pārbaudei un kas sastāv no lietotāja privātās atslēgas un lietotāja publiskās atslēgas, un ar sertifikātu apliecina šo atslēgu autentiskumu.

Datu apmaiņa ar banku

Kad izveidoto dokumentu ir parakstījuši visi lietotāji, kuru paraksti ir nepieciešami saskaņā ar līgumā noteiktajiem parakstu pietiekamības nosacījumiem, dokuments ar tuvāko sakaru seansu tiek nosūtīts uz banku izpildei. Savukārt no bankas uz uzņēmumu ar katru sakaru seansu tiek nosūtīta informācija par kontu transakcijām, kontu atlikumiem, maksājumu izpildes statusu un tekošās dienas valūtu kursiem. Arī, notiek Digifirma katalogu atjaunošana, gadījumā ja tie ir novecojuši.

Lai garantētu drošu datu apmaiņu, datu pārraide no uzņēmuma uz banku un otrādi tiek šifrēta, izmantojot 128 bitu SSL (Secure socket layer) protokolu.

Aizsardzība pret nepiederošu personu piekļūšanu sistēmai

Katru reizi, uzsākot darbu sistēmā Digifirma, lietotājiem ir jāievada lietotāja pieslēgšanās vārds un parole. Drošības nolūkos sistēmā ir iespējams uzstādīt periodu, pēc kura turpmāk Digifirma prasīs lietotājus regulāri nomainīt savu pieslēgšanās paroli.