/ Uzņēmumiem / Noguldījumi / Termiņdepozīts

Termiņdepozīts

Garantēta peļņa drošā noguldījumā uz noteiktu termiņu, bez maksas par noformēšanu un uzturēšanu.

Pieteikties konsultācijai

 

IeguvumiNosacījumiLikmes internetbankāLikmes filiālēsLojalitātes
programma

 • Fiksēta procentu likme visu noguldījuma termiņa laiku;
 • iespēja noguldīt līdzekļus 5 dažādās valūtās;
 • bezmaksas noformēšana un uzturēšana;
 • iespēja automātiski pagarināt pamatsummu termiņa beigās;
 • termiņdepozīts var kalpot arī kā nodrošinājums maksājumu kartes kredītlimita piešķiršanai;
 • īpaši lojalitātes programmas nosacījumi;
 • pensionāriem labākas procentu likmes;
 • Noguldījumiem virs 35 000 EUR (ekvivalents citā valūtā var tikt piedāvātas paaugstinātas procentu likmes. Uzziniet vairāk bankas darba laikā pa tālruņiem 67010589, 67010590.
 • Valsts garantē noguldījumu drošību saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu
 • Minimālā noguldījuma summa - EUR 150; GBP 100; USD 200; AUD 200 vai RUB 10 000;
 • termiņš – Citadele internetbankā - no 1 mēneša līdz 10 gadiem, bankas Citadele filiālē – no 3 mēnešiem līdz 10 gadiem;
 • procentu izmaksa: izvēlētā termiņa beigās vai katru mēnesi;
 • paaugstināta gada procentu likme internetbankā, salīdzinot ar filiālēs piedāvātajām, visās valūtās un noguldījuma termiņos;
 • termiņdepozītu nav iespējams papildināt;
 • termiņdepozīta automātiskās pagarināšanas brīdī tiek izmantota aktuālā internetbankas gada procentu likme;
 • pārtraucot līgumu pirms termiņa beigām, tiek zaudēti jau uzkrātie procenti un tiek piemērota komisijas maksa 1% apmērā no termiņdepozīta summas;
 • termiņdepozīta līgumu visērtāk var noslēgt Citadele internetbankā, kā arī jebkurā bankas Citadele filiālē.

Ar procentu izmaksu termiņa beigās*

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200 GBP 100 AUD 200 RUB 10 000
1 mēn.          
3 mēn.          
6 mēn.          
9 mēn.          
1 g.          
1.5 g.          
2 g.          
3 g.          
5 g.          
7 g.          
10 g.          

Ar procentu izmaksu katru mēnesi

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200 GBP 100 AUD 200 RUB 10 000
1 mēn.          
3 mēn.          
6 mēn.          
9 mēn.          
1 g.          
1.5 g.          
2 g.          
3 g.          
5 g.          
7 g.          
10 g.          

 


*procentu likmes ir spēkā noguldījumiem līdz 5 miljoniem EUR vai ekvivalentam citā valūtā un ir pieejamas arī сenrādī. Ja jūsu noguldījumi pārsniedz minēto summu, lūdzu sazinieties ar jūs apkalpojošo menedžeri.

Ar procentu izmaksu termiņa beigās*

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200 GBP 100 AUD 200 RUB 10 000
3 mēn.          
6 mēn.          
9 mēn.          
1 g.          
1.5 g.          
2 g.          
3 g.          
5 g.          
7 g.          
10 g.          

Ar procentu izmaksu katru mēnesi

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200 GBP 100 AUD 200 RUB 10 000
3 mēn.          
6 mēn.          
9 mēn.          
1 g.          
1.5 g.          
2 g.          
3 g.          
5 g.          
7 g.          
10 g.          

Ar procentu izmaksu termiņa sakuma

Min. summa / termiņš EUR 150 USD 200 GBP 100 AUD 200 RUB 10 000
3 mēn.          
6 mēn.          
9 mēn.          
1 g.          
1.5 g.          
2 g.          
3 g.          
5 g.          
7 g.          
10 g.          

 


*procentu likmes ir spēkā noguldījumiem līdz 5 miljoniem EUR vai ekvivalentam citā valūtā un ir pieejamas arī сenrādī. Ja jūsu noguldījumi pārsniedz minēto summu, lūdzu sazinieties ar jūs apkalpojošo menedžeri.

Saņemiet Lojalitātes programmas likmi papildus standarta likmei, ja pagarināsiet savu termiņdepozītu 2 nedēļu laikā pēc tā termiņa beigām:

 • uz tādu pašu summu un termiņu + 0.05%
 • uz tādu pašu termiņu un palielinot noguldījumu summu + 0.07%
 • uz ilgāku termiņu un vismaz tādu pašu summu + 0.10%

 


Palielināta noguldījumu summa ir summa, kas palielināta par vismaz bankas cenrādī norādīto minimālo noguldījuma summu attiecīgajā valūtā. Ilgāks termiņš ir bankas cenrādī norādītais vismaz nākamais noguldījuma termiņš.

Pievienotās Lojalitātes programmas likmes savā starpā nesummējas, kā arī nesummējas ar citiem bankas speciālajiem piedāvājumiem.