/ Uzņēmumiem / Konti / Pagaidu konts

Pagaidu konts

Pagaidu norēķinu konts paredzēts jaundibināmiem uzņēmumiem (sabiedrībām) pamatkapitāla iemaksai. To var atvērt jebkurā Citadeles filiālē vai attālināti* - nosūtot ar eParakstu parakstītu iesniegumu un dibināšanas lēmumu uz e-pastu info@citadele.lv.

Pamatkapitālu var iemaksāt gan skaidrā naudā, gan veicot pārskaitījumu uz atvērto pagaidu kontu. Par apliecinājumu pamatkapitāla apmaksai kalpos iemaksas kvīts vai maksājuma uzdevums par veikto pārskaitījumu. Pēc sabiedrības reģistrēšanas Komercreģistrā Jūs varēsiet pārformēt atvērto pagaidu kontu par norēķinu kontu un sākt brīvi rīkoties ar uzņēmuma līdzekļiem.

Dokumenti, kas nepieciešami pagaidu konta atvēršanai filiālē:

  • Klātienē parakstīts Iesniegums pagaidu konta atvēršanai un apkalpošanai;
  • Dibināšanas līgums vai lēmums;
  • Ja nepieciešams, dibināšanas sapulces protokols, kurā norādīta persona, kas pilnvarota veikt nepieciešamās darbības konta atvēršanai;
  • Pilnvarotās personas identifikācijas dokuments (pase vai ID karte).

Lai atvērtu pagaidu kontu attālināti* nepieciešams:

Pieteikties konsultācijai

 * Pagaidu konta attālināta atvēršana iespējama tikai Bankas darba laikā jaundibināmām sabiedrībām, kam ir viens dibinātājs. Dibināšanas lēmumam un Iesniegumam jābūt parakstītam ar eParakstu.