Valsts garantētās atlīdzības izmaksa

AS “Latvijas Krājbanka” klientiem

Banka Citadele nodrošina valsts garantētās atlīdzības summas izmaksu visos klientu apkalpošanas centros un filiālēs Latvijā. Piedāvājam vairākas iespējas kā to saņemt.

  • Ja jums ir atvērts konts bankā Citadele un ir pieslēgta Citadeles internetbanka, noformējiet Citadeles internetbankā brīvas formas rīkojumu ar norādi, kurā kontā pārskaitīt saņemamās atlīdzības summu.

    Rīkojuma paraugs privātpersonai: Lūdzu izmaksāt man, kā AS "Latvijas Krājbanka" noguldītājam pienākošos garantētās atlīdzības summu uz norēķinu kontu Nr. (norādiet konta numuru).

    Rīkojuma paraugs uzņēmumam: Lūdzu izmaksāt (uzņēmuma nosaukums) (reģistrācijas numurs), kā AS "Latvijas Krājbanka" noguldītājam pienākošos garantētās atlīdzības summu uz norēķinu kontu Nr. (norādiet konta numuru).

     
  • Ja jums ir konts bankā Citadele, bet nav pieslēgta Citadeles internetbanka, jums ir iespēja garantēto atlīdzības naudas summu saņemt jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā vai filiālē visā Latvijā, veicot pārskaitījumu uz jebkuru jūsu norādīto kontu vai izņemot skaidrā naudā.
  • Ja Jums nav konta bankā Citadele, jums ir iespēja garantēto atlīdzības naudas summu saņemt jebkurā bankas Citadele klientu apkalpošanas centrā vai filiālē visā Latvijā, veicot pārskaitījumu uz jebkuru citu jūsu kontu vai izņemot skaidrā naudā.

Svarīga informācija!

Nākot uz izvēlēto bankas filiāli, noteikti paņemiet līdzi savu personu apliecinošu dokumentu! Ja esat privātpersonas pārstāvis, paņemiet līdzi savu personu apliecinošu dokumentu, kā arī notariāli apstiprinātu pilnvaru! Ja esat uzņēmuma pārstāvis, ņemiet līdzi jūsu kā uzņēmumu pārstāvēt tiesīgās personas personu apliecinošu dokumentu, statūtus (aktuālo redakciju) un lēmumu par amatpersonu iecelšanu.

Nauda tiks izmaksāta EUR valūtā vienā transakcijā. Nevar daļu summas izņemt skaidrā naudā un daļu - pārskaitīt uz bankas kontu. Ja noguldījuma summa ir bijusi citā valūtā, tā tiks konvertēta uz EUR pēc oficiālā maiņas kursa (1 LVL - 0.702804 EUR).

Noguldītājiem ir tiesības pieteikties garantētās atlīdzības saņemšanai 60 gadu laikā no noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienas, t.i. noguldītāji varēs pieteikties atlīdzības saņemšanai līdz pat 2071.gadam.

Valsts garantētās atlīdzības izmaksa, ja tās saņēmējs ir nepilngadīga persona
Informācija par kredītu maksājumu pieņemšanu