Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu

Veicot iemaksas studiju uzkrājumā

Veicot iemaksas studiju uzkrājumā, iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no studiju uzkrājumā iemaksātās prēmijas (ja līgums noslēgts vismaz uz 10 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 10 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos.

Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, aicinām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie profesionāliem nodokļu konsultantiem.

 

Veicot iemaksas uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā

Veicot iemaksas uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās prēmijas (ja līgums noslēgts vismaz uz 10 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 10 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eur. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos.

Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, aicinām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie profesionāliem nodokļu konsultantiem.

Uzkrājošā dzīvības apdrošināšana dod iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 20%. Uzzini vairāk pie mūsu privāto uzkrājumu konsultantiem.

 

Veicot iemaksas pensiju 3.līmenī

Veicot iemaksas pensiju 3.līmenī, iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no pensiju 3.līmenī iemaksātās summas, kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma,bet ne vairāk kā 4000 eur. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos.

Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, aicinām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie profesionāliem nodokļu konsultantiem.

 

Veicot iemaksas kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu

Veicot iemaksas kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu, iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 20% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās prēmijas (ja līgums noslēgts vismaz uz 10 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 10 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma, bet ne vairāk kā 4000 eur. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos.

Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, aicinām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie profesionāliem nodokļu konsultantiem.