Vai cPay uzlīmi vai aproci drīkst iedot lietošanā citam cilvēkam?

cPay uzlīmei un aprocei ir tādi paši lietošanas noteikumi kā maksājumu kartei — to nedrīkst dot lietošanā citam cilvēkam.

Neatradi atbildi uz savu jautājumu?

Zvani 6701 0000 vai raksti info@citadele.lv