Fizisko personu datu apstrāde

Banka Citadele veic fizisko personu datu apstrādi atbilstoši  Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem saistošajiem tiesību aktiem.

Banka Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā (reģistrācijas apliecības Nr.001757) ir reģistrējusi fizisko personu datu apstrādi un šādus datu apstrādes mērķus:

  1. Bankas finanšu pakalpojumu sniegšana - noguldījumu pakalpojumu sniegšana (tajā skaitā kontu atvēršana un apkalpošana, maksājumu un čeku apkalpošana, operācijas ar skaidras un bezskaidras naudas līdzekļiem,  tajā skaitā  klientu identifikācija un pārliecināšanās par to, ka klienta darbība nav saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
  2. Bankas finanšu pakalpojuma sniegšana - maksājumu karšu izsniegšana un apkalpošana, tajā skaitā klientu identifikācija un pārliecināšanās par to, ka klienta darbība nav saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. 
  3. Bankas finanšu pakalpojumu sniegšana - kreditēšanas pakalpojumu sniegšana (kredīts, līzings,  faktorings utt.), tajā skaitā identifikācija un pārliecināšanās par to, ka klienta darbība nav saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu.
  4. Bankas finanšu pakalpojumu sniegšana - finanšu instrumentu konta atvēršana un apkalpošana, darījumi ar finanšu instrumentiem,  brokeru, trasta, investīciju, valūtas un naudas tirgus pakalpojumu sniegšana, tajā skaitā identifikācija un pārliecināšanās par to, ka klienta darbība nav saistīta ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu  legalizāciju un terorisma finansēšanu.
  5. Bankas finanšu pakalpojumu sniegšana - bezskaidras naudas maksājumu veikšana un čeku apkalpošana (klientiem, kuriem nav atvērts konts bankā). 
  6. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasību izpilde  
  7. Video novērošanas sistēma uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
  8. Izložu un loteriju organizēšana.