MobileSCAN aktivizācija internetbankā

Ja jums jau ir MobileSCAN licence un vēlaties aktivizēt MobileSCAN atkārtoti uz tās pašas vai uz citas ierīces

  1. Ieejiet Citadeles internetbankā.
  2. Kreisajā pusē atveriet sadaļu “MobileSCAN”.
  3. Nospiediet pogu „Pievienot jaunu ierīci” un sekojiet norādēm uz ekrāna.
  4. Mobilajā ierīcē, kurā vēlaties aktivizēt MobileSCAN atveriet Citadeles mobilo aplikāciju.
  5. Nospiediet pogu “MobileSCAN” un nonāksiet ekrānā, no kura varēsiet sākt aktivizāciju.
  6. Ar izvēlēto mobilo ierīci noskenējiet internetbankas ekrānā redzamo krāsaino kodu.
  7. Izdomājiet 5 ciparu PIN kodu, kuru turpmāk lietosiet, lai pieslēgtos internetbankai, un ievadiet to mobilajā ierīcē.
  8. Mobilās ierīces ekrānā tiks parādīts ciparu kods. Ievadiet mobilās ierīces ekrānā redzamo ciparu kodu internetbankas laukā „MobileSCAN aktivizācijas kods”
  9. Nospiežot pogu „Tālāk”, MobileSCAN jūsu mobilajā ierīcē būs aktivizēts!!