Internetbankas autorizācijas ierīces

Autorizācijas ierīci katrs internetbankas lietotājs izvēlas atbilstoši savām vajadzībām

Darījumu limiti1

Ierīce Viena maksājuma limits Dienas maksājumu limits Vairāku maksājumu apstiprināšanas limita summa
MobileSCAN 100 000 250 000 250 000
MobileSCAN (gadījumos, kad klienta mobilā ierīce atzīta par nedrošu) 1 000 2 000 2 000
MobileSCAN2 (pieslēdzot internetbankā ar Kodu karti) 1 000 2 000 2 000
MobileSCAN2 (pieslēdzot internetbankā ar Digipass GO3) 21 500 71 200 71 200
MobileSCAN (mobilajā aplikācijā, izmantojot Ātrās pieslēgšanās funkciju) 1 000 2 000 2 000
Kodu karte 1 000 2 000 2 000
Digipass GO3 21 500 71 200 71 200
Digipass 320 Nav ierobež. Nav ierobež. 142 300
Digipass 780 5 miljoni 10 miljoni 2 miljoni

 


1 Visi maksājumu limiti ir norādīti EUR vai ekvivalenta summa citā valūtā.
2 Ja ir nepieciešams palielināt samazinātus MobileSCAN darījumu limitus līdz standarta MobileSCAN darījumu limitiem, lūdzam griezties jebkurā bankas filiālē visā Latvijā.