Autorizācijas ierīču darījumu limiti

Visi maksājumu limiti ir norādīti eiro vai ekvivalenta summa citā valūtā

Izmaiņas darījumu limitos no 15.10.2019.

MobileSCAN limiti

  Viens maksājums Dienas maksājumi Vienlaicīgu maksājumu kopsumma
Pilns limits 100 000 250 000 250 000
Ja MobileSCAN pieslēdz internetbankā ar Digipass GO3 21 500 71 200 71 200
Ja:
- MobileSCAN pieslēdz internetbankā ar kodu karti
- MobileSCAN pieslēdz lietotnē pēc ielogošanās
- Mobilā ierīce ir nedroša
1000 2000 2000

Ja ir nepieciešams palielināt samazinātus MobileSCAN darījumu limitus līdz standarta MobileSCAN darījumu limitiem, lūdzam griezties jebkurā bankas filiālē visā Latvijā.

Atceries, ka mobilajā lietotnē veikta viena maksājuma limits ir 10 000 eiro, neatkarīgi no lieliem MobileSCAN limitiem.

 

Touch ID un Face ID limiti

  Viens maksājums Dienas maksājumi Vienlaicīgu maksājumu kopsumma
Ja MobileSCAN ir pilns limits 10 000 20 000 20 000
Ja MobileSCAN limits ir mazs 1000 2000 2000

Citu autorizācijas ierīču limiti

  Viens maksājums Dienas maksājumi Vienlaicīgu maksājumu kopsumma
Kodu karte 1000 2000 2000
Digipass GO3 21 500 71 200 71 200
Digipass 320 Nav ierobež. Nav ierobež. 142 300
Digipass 780 5 000 000 10 000 000 2 000 000