Piesakies valsts garantētās atlīdzības izmaksai

Lūdzu, aizpildi formu, un mēs ar Tevi sazināsmies tuvākajā laikā, lai vienotos par Tev ērtāko tikšanās laiku un vietu

Apliecinu, ka ievadītie dati ir korekti, un piekrītu, ka AS “Citadele banka” izmantos šajā pieteikumā norādītos datus, lai sazinātos ar mani.