Repo darījumi

REPO ir vērtspapīru pārdošanas darījums, vienlaicīgi vienojoties par šo pašu vērtspapīru atpirkšanu pēc noteikta laika nākotnē. Vērtspapīru atpakaļpirkšanas cenā tiek ietverta procentu likme par naudas resursu izmantošanu.

Mērķis
Repo darījums klientam ļauj aizņemties naudas līdzekļus pret pārdotajiem vērtspapīriem, paturot tiesības atpirkt šos vērtspapīrus.

REPO priekšrocības

 • Ātri – pēc līguma noslēgšanas katra konkrēta repo darījuma pieteikums var tikt izskatīts dienas laikā
 • Ērti – pēc līguma noslēgšanas pieteikumi darījumu veikšanai tiek pieņemti bankā gan klātienē, gan internetbankā (nav obligāta ierašanās bankā)
 • Viegli – tā kā darījuma pamatā ir vērtspapīra pārdošana, darījuma noslēgšanai nav nepieciešams iesniegt bankā papildu dokumentus vai izziņas
 • Pārskatāmi – visu darījuma termiņu klients redz vērtspapīra cenu u.c. lielumu izmaiņas savā internetbankā, un norunātā termiņa beigās klients atpērk savus vērtspapīrus
 • Pieejami – veicot repo darījumu, klients var iegādāties bankai darījumā pārdodamos vērtspapīrus ar daļēju bankas finansējumu
 • Lēti – vērtspapīru atpakaļpirkšanas cenā ietvertā maksa par naudas līdzekļu izmantošanu ir konkurētspējīga salīdzinot ar citiem finansējuma veidiem
 • Tiesības uz ienākumu – papildus no pārdošanas iegūtajiem līdzekļiem, klients patur arī tiesības uz vērtspapīra emitenta izmaksātajiem ienākumiem – kuponu un dividendēm

Nosacījumi

 • Vērtspapīri – likvīdi parāda vērtspapīri un ieguldījumu fondi (par iespēju veikt repo darījumus par konkrētiem vērtspapīriem interesēties bankā)
 • Termiņš –  līdz 3 mēnešiem ar iespēju termiņu netieši pagarināt, pārslēdzot darījumu no jauna uz nākamo termiņu
 • Valūtas – EUR, USD, AUD, GBP, CHF, JPY, SEK, NOK, DKK.
 • Citi nosacījumi - par procentu likmi, Haircut, Margin call, Stop loss nosacījumiem konkrētiem vērtspapīriem interesēties bankā

Kā uzsākt darījumu slēgšanu

 • Noslēgt līgumu par Finanšu instrumentu konta atvēršanu
 • Noslēgt līgumu par Repo darījumu veikšanu
 • Aizpildīt piemērotības testu

Kā noslēgt repo darījumu

 • Nopirkt / ieskaitīt finanšu instrumentu kontā vērtspapīrus vai ieskaitīt nepieciešamo Haircut summu, ja repo darījumā plānots iegādāties vērtspapīrus ar daļēju bankas finansējumu
 • Iesniegt pieteikumu konkrētā repo darījuma noslēgšanai (pirms pieteikuma iesniegšanas jautāt bankas brokeriem par nosacījumiem)
 • Sagaidīt no bankas apstiprinājumu par repo darījuma veikšanu

 

Jāņem vērā, ka:
Repo darījumi ir saistīti ar risku klientam ciest zaudējumus un nebūs piemēroti visiem ieguldītājiem. Darījuma rezultātā klienta saistību apmērs no darījuma var būt lielāks nekā klienta ieguldījumu apmērs, jo klientam saglabāsies pienākums samaksāt bankai iepriekš norunāto vērtspapīru atpirkšanas summu, neatkarīgi no tā, vai vērtspapīru tirgus vērtība samazināsies vai palielināsies. Ja klients iegādājas vērtspapīrus ar daļēju bankas finansējumu un vienlaikus slēdz par tiem repo darījumu, klienta saistību apmērs no repo darījuma var būt ievērojami lielāks par klienta ieguldījumu vērtspapīros.