Pasaules ekonomikā arvien redzamākas stabilizācijas pazīmes

Pasaules ekonomikā turpinās relatīvi mērens ciklisks ekonomikas izaugsmes tempu samazinājums, taču bažas par iespējamu recesiju ASV vai Eiropā pagaidām nav piepildījušās un īstermiņa makroekonomikas rādītājos arvien vairāk parādās stabilizācijas pazīmes. Ražotāju noskaņojums ASV, eirozonā, Ķīnā un citās lielajās ekonomikās vairs nepasliktinās, jauno pasūtījumu apjoms rūpniecībā ir stabilizējies un tas ļauj cerēt uz pozitīvāku dinamiku pasaules tirdzniecībā 2020. gada pirmajā pusē, kā arī OECD valstu apsteidzošo ekonomisko indikatoru indekss uzlabojies pirmo reizi kopš 2018. gada sākuma. Taču šis pagrieziens ekonomikas indikatoros joprojām ir gana nepārliecinošs, īstermiņa ekonomiskie rādītāji atrodas salīdzinoši zemos līmeņos un recesijas riski pasaules ekonomikā noteikti saglabājas.

Galvenais iemesls piesardzīgam optimismam par pasaules ekonomiku šobrīd ir spēcīgais pakalpojumu nozaru un patērētāju noskaņojumu, kā arī pozitīvā darba tirgus dinamika, ko līdz šim nav ietekmējis globālās rūpniecības izaugsmes tempu kritums. Protams, darba tirgus un patērētāju noskaņojums ar novēlošanos reaģē uz ekonomikas cikla svārstībām, taču Ķīnas un ASV tirdzniecības līgums, kā arī pasaules lielo centrālo banku 2019. gadā īstenotie procentu likmju samazinājumi un citi stimulēšanas pasākumi dos stimulu pasaules ekonomikai, uz ko jau ļoti pozitīvi reaģējuši finanšu tirgi. Taču vienlaikus vājais punkts pasaules ekonomikā 2020. gadā varētu izrādīties fiskālā politika, jo lielajās ekonomikās tā tiek prognozēta mazāk ekspansīva kā iepriekš.

Tādējādi recesijas draudi ASV un Eiropā joprojām ir gana būtiski, taču ekonomikā analītiķu vidū šogad 2020. gadā tiek prognozēts neliels pasaules ekonomikas izaugsmes tempu paātrinājums no 3% 2019. gadā līdz 3,1%. Salīdzinājumam no 2016. līdz 2018. gadam pasaules ekonomika auga par 3,6-3,8% gadā. No Baltijas galvenajiem eksporta tirgiem neliels izaugsmes tempu uzlabojums gaidāms Vācijā un Krievijā, taču Skandināvijā izaugsmes tempi 2020. gadā varētu kļūt vēl lēnāki. Tādējādi negatīva ārējās vides ietekme Baltijā būs jūtama arī 2020. gadā, taču tā būs mazāka kā 2019. gadā.