Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu

Veicot iemaksas kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu

 

Veicot iemaksas kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu, iespējams saņemt Latvijas Republikas tiesību aktos paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz 23% no uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā iemaksātās prēmijas (ja līgums noslēgts vismaz uz 5 gadiem, netiek izbeigts ātrāk par 5 gadiem vai nenotiek daļēja uzkrājumu izmaksa), kas nepārsniedz 10% no personas gada apliekamā ienākuma. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksas nosacījumi un kārtība noteikta likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un uz tā pamata izdotajos tiesību aktos. 

Informācija par nodokļiem sniegta atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas ir spēkā šīs informācijas sagatavošanas brīdī.

Lai iegūtu pilnīgu informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, aicinām vērsties Valsts ieņēmumu dienestā vai pie profesionāliem nodokļu konsultantiem.

Kredītņēmēja dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu dod iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu līdz pat 23%. Uzzini vairāk pie mūsu privāto uzkrājumu konsultantiem.

Piesakies konsultācijai