Life insurance for borrower

Safety for borrower

Apply for consultation

 • Insurance for unpredicted life situations
 • Money savings for quicker repayment of credit
 • Option to receive personal income tax refund up to 23%
 • Insurance for borrower and warranter in one contract
 • Professional consultants

Take care of yourself and family by choosing insurance

 • Insure against unpredictable life situations - traumas, disability, loss of life.
 • For insurance for credit, taken in any credit institution.
 • In case of borrower’s death, credit obligations will be covered by insurance.
 • It is possible to insure both the borrower’s and warranter’s life in one contract.

Apply for consultation

Choose a contract with accumulated funds, which will give an option to

 • Receive personal income tax relief from the sum for channeling to savings, and payments for insurance.
 • Save money assets with attachment to guaranteed interest, which will work as additional material protection or financial safety “pillow” - possibly the savings will be enough at one point to repay credit obligations.    
 • Indicate in the contract the beneficiary of the remaining sum after credit obligation fulfillment in case of insured or additionally insured person’s death.

Apply for consultation

Option to receive personal income tax refund up to 23%

 • Form borrower’s life insurance contract on at least 5 years.
 • Channel a part from the payments to savings.
 • Fill in the declaration in site Latvija.lv, following the instructions in your Online Banking, and receive tax refund in your account.
 • Receive tax refund from sum paid in savings and for insurance, which doesn’t exceed 10% of taxable yearly income.

Apply for consultation

Izvēlieties piemērotāko uzkrājuma veidu

Piedāvājam dažādas uzkrājuma iespējas: garantētais uzkrājums, uzkrājums obligāciju fondos, uzkrājums investīciju fondos.  Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka ieguldījumi finanšu instrumentos var nest gan peļņu, gan zaudējumus. Informācija ir vispārēja un informatīva rakstura un nav pielāgota materiāla saņēmēja zināšanām, finansiālajam stāvoklim, individuālajiem mērķiem un prasībām. Informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju noslēgt attiecīgu līgumu vai ieguldīt finanšu instrumentos un tai ir tikai informatīvs raksturs. AS "Citadele banka" un tās meitassabiedrības neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem (ieskaitot neiegūto peļņu) vai izrietošiem zaudējumiem, kas var rasties šīs informācijas izmantošanas rezultātā.

Apply for consultation

You wish to know more?

Call or write to

67010000