Visa

Cenrādis privātpersonām

Kredītkarte Visa Classic (izdota pēc 01.12.2016., ieskaitot)

  EUR
Maksa par karti (mēnesī) 2.20 EUR
Maksa par papildu karti (mēnesī) 1 EUR
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 5 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%

Spēkā no 01.12.2016.

 

Kredītkarte Visa Classic

  EUR USD
Maksa par karti / papildu karti EUR 22 gadā1 USD 30 gadā
Maksa par karti / papildu karti EUR 2 mēnesī2  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) EUR 9 USD 10
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. EUR 1.50) 3% (min. USD 3)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa 5% no izmantotā kredītlimita summas un 100% + pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 26% 26%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta+ 3% kā no norēķinu konta+ 3%

Spēkā no 21.09.2016.

 

Kredītkarte Visa Gold (izdota pēc 01.12.2016., ieskaitot)

  EUR
Maksa par karti 6 EUR mēnesī
Maksa par papildu karti 1.85 EUR mēnesī
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 9 EUR
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. 3 EUR)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. 1.50 EUR)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. 3 EUR)
Kredītlimita apjoms individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Procentu likme par iztērēto kredītlimitu līdz nākamā mēneša 15. datumam 0%
Kredīta procenti (gadā) 22%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta + 3%
Priority Pass gada maksa bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā5 35 USD ekvivalents (ieskaitot PVN)
Concierge serviss6 200 EUR gadā

Spēkā no 01.12.2016.

 

Kredītkarte Visa Gold

  EUR USD
Visa Gold EUR USD
Maksa par karti EUR 72 gadā3 USD 75 gadā3
Maksa par papildu karti EUR 22 gadā USD 25 gadā
Maksa par karti EUR 6 mēnesī4  
Maksa par papildu karti EUR 2 mēnesī4  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) EUR 9 USD 10
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele bankomātos Latvijā 3% (min. EUR 1.50) 3% (min. USD 3)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 3% (min. EUR 3) 3% (min. USD 5)
Kredītlimita apjoms individuāli individuāli
Minimālā iemaksas summa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa 5% no iztērētā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 24% 24%
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta+ 3% kā no norēķinu konta+ 3%
Procentu likme (gadā) drošības depozīta, kurš kalpo par finanšu nodrošinājumu kredītkartei
Priority Pass gada maksa bez maksas bez maksas
Maksa par 1 cilvēka vizīti Priority Pass lidostas biznesa zonā5 USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN) USD 35 ekvivalents (ieskaitot PVN)
Concierge serviss6 EUR 200 gadā USD 300 gadā

Spēkā no 21.09.2016.

 

1 Maksa par Visa Classic, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot) rezidentam.
2 Maksa par Visa Classic, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
3 Maksa par Visa Gold, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot) rezidentam.
4 Maksa par Visa Gold, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
5 ASV dolāros (USD) noteiktā maksa par vizīti tiek konvertēta kartes konta valūtā, izmantojot bankas Citadele valūtas kursu bezskaidras naudas norēķiniem darījuma iegrāmatošanas kontā dienā.
6 Pakalpojuma maksa tiek ieturēta par katru Concierge servisam pievienoto maksājumu karti / kartes lietotāju.