Kartes, kuras vairs netiek izsniegtas

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Privātpersonām

Maxi algas karte - piedāvājums skolniekiem un studentiem1

MasterCard Standard EUR
Maksa par karti EUR 5.69 gadā
Maksa par papildu karti bez maksas
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. EUR 2.85)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankas automātos Latvijā bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos2 1% (min. EUR 2.85)
Pārskaitījums no konta kā no norēķinu konta
Peļņas procentu likme gadā par atlikumu kontā nav
Bankas nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Spēkā no 01.01.2014.

 

Maxi algas karte — piedāvājums pensionāriem

MasterCard Standard EUR
Gada maksa par karti/papildu karti bez maksas
Maksa par kartes slēgšanu bez maksas
Preču un pakalpojumu apmaksa bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. EUR 1.85)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankas automātos Latvijā bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos2 1% (min. EUR 1.85)
Kredītlimita apjoms nav pieejams
Kredīta atmaksa, ikmēneša minimālās iemaksas summa nav
Kredīta procenti (gadā) nav
Pārskaitījums no konta kā no norēķinu konta
Peļņas procentu likme gadā par atlikumu kontā nav
Bankas nosūtīta īsziņa klientam par kontā ienākošajām summām bez maksas
Spēkā no 01.01.2014.

 

Virtuālā karte

Visa Classic EUR USD
Maksa par karti:
par 2 mēn.
par 12 mēn.

EUR 4.27
EUR 19.92

USD 5
USD 25
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi 1% 1%
Pārskaitījums no konta kā no norēķinu konta + 3% kā no norēķinu konta + 3%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 3% (min. EUR 2.85) 3% (min. USD 5)
Spēkā no 01.01.2014.

 


1 Skolnieks vai students – LR rezidents, fiziskā persona vecumā no 12 līdz 25 gadiem.
2 Skaidras naudas izmaksa citas bankas bankomātos vienu reizi mēnesī ir bez maksas.
3 Pēc 22.04.2013. kredītlimita termiņš netiek pagarināts un netiek piešķirts no jauna.

Uzņēmumiem

Biznesa karte

Maestro ar piešķirtu kredītlimitu, Visa Electron EUR USD
Maksa par karti (gadā) EUR 15 USD 20
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankas automātos Latvijā 0.5% (min. EUR 0.75) 0.5% (min. USD 3)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos 1% (min. EUR 3) 1.5% (min. USD 5)
Pārskaitījums no konta kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. EUR 3) 1.5% (min. USD 5)
Minimālā iemaksas summa 100% no izmantotā kredītlimita summas + 100% no pārtēriņa
Kredīta procenti (gadā) 22% 22%
Nokavējuma procenti (paaugstinātie kredīta procenti, gadā) 60% 60%
Spēkā no 01.01.2015.

 

3D krājkonta karte (Visa Business)

  EUR
Gada maksa par karti EUR 20
Mēneša maksa par papildu karti bez maksas
Komisijas maksa par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele 1% + kā par skaidras naudas izmaksu no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 2% (min. EUR 3)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankas automātos Latvijā 1%
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankas automātos 2% (min. EUR 3)
Pārskaitījums no konta kā par pārskaitījumu no 3D krājkonta
Spēkā no 01.01.2015.