Citadeles norēķinu karte Maestro

Cenrādis privātpersonām un uzņēmumiem

Privātpersonām

  EUR USD
Maksa par karti 0.75 EUR mēnesī 10 USD gadā
Maksa par papildu karti 0.40 EUR mēnesī 5 USD gadā
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 4.50 EUR 5 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankomātos Latvijā bez maksas 1.5% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts1 netiek piedāvāts1
Minimālā iemaksas summa netiek piedāvāts1 netiek piedāvāts1
Kredīta procenti (gadā) netiek piedāvāts1 netiek piedāvāts1
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Maksājums no konta kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izmaksa POS terminālos tirdzniecības vietās bez maksas netiek piedāvāts
Valūtas konvertācijas uzcenojums 4.3% 4.3%

Spēkā no 01.02.2016.

 

1 Pakalpojums “kredītlimits” netiek piedāvāts, cenrāža pozīcijas ir spēkā klientiem, kuriem kredītlimits tika piešķirts līdz 01.02.2016.

 

Uzņēmumiem

  EUR USD
Maksa par karti/papildu karti (gadā) 15 EUR1 20 USD
Maksa par karti / papildu karti 1.25 EUR mēnesī2  
Jaunas kartes izgatavošana (esošās vietā) 5 EUR 5 USD
Komisija par preču un pakalpojumu iegādi bez maksas 0.5%
Skaidras naudas izņemšana bankā Citadele kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta
Skaidras naudas izņemšana citās bankās 1% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Skaidras naudas izņemšana bankas Citadele (Latvija) un Nordea bankas Latvijas filiāles bankas automātos Latvijā 0.5% (min. 0.75 EUR) 0.5% (min. 3 USD)
Skaidras naudas izņemšana citu banku bankomātos 1% (min. 3 EUR) 1.5% (min. 5 USD)
Kredītlimita apjoms netiek piedāvāts3 netiek piedāvāts3
Minimālā iemaksas summa netiek piedāvāts3 netiek piedāvāts3
Kredīta procenti (gadā) netiek piedāvāts3 netiek piedāvāts3
Procenti par neatļautu negatīvu atlikumu (dienā) 0.175% 0.175%
Nokavējuma procenti (paaugstinātie kredīta procenti, gadā) netiek piedāvāts3 netiek piedāvāts3
Maksājums no konta kā no norēķinu konta kā no norēķinu konta

Spēkā no 21.09.2016.

 

1 Maksa par Maestro karti, kura ir noformēta līdz 20.09.2016. (ieskaitot) rezidentam.
2 Maksa par Maestro karti, kura ir noformēta pēc 21.09.2016., rezidentam.
3 Pakalpojums “kredītlimits” netiek piedāvāts, cenrāža pozīcijas ir spēkā klientiem, kuriem kredītlimits tika piešķirts līdz 01.02.2016.