/ Cenrādis / Elektroniskie pakalpojumi / Citadele internetbanka

Citadele Internetbanka1

Privātpersonām Uzņēmumiem

Pieslēgšana bez maksas
Apkalpošana bez maksas
Atteikšanās no pakalpojuma (slēgšana) bez maksas
Spēkā no 01.01.2014.

Maksājumi
1 Vienas transakcijas limits darījumiem ar Kodu karti, kas izsniegta līdz 31.12.2014., ir EUR 7 200 (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Vienas transakcijas limits darījumiem ar Kodu karti, kas izsniegta vai nomainīta sākot ar 01.01.2015., ir EUR 2 000 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Dienas debeta apgrozījuma limits darījumiem ar Kodu karti, kas izsniegta līdz 31.12.2014., ir EUR 21 500 (vai ekvivalenta summa cita valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits darījumiem ar Kodu karti, kas izsniegta vai nomainīta sākot ar 01.01.2015., ir EUR 5 000 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Vienas transakcijas limits darījumiem ar DIGIPASS GO3 ir EUR 21 500 (vai ekvivalenta summa cita valūtā).

Dienas debeta apgrozījuma limits darījumiem ar DIGIPASS GO3 ir EUR 71 200 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Darījumiem ar DIGIPASS, izņemot DIGIPASS GO3, transakcijas un dienas apgrozījuma limiti nav noteikti, izņemot darījumu, kura ietvaros tiek veikta vairāku maksājumu apstiprināšana ar vienu autorizācijas kodu.

Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu DIGIPASS, izņemot DIGIPASS GO3, autorizācijas kodu ir EUR 142 300 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Darījumu limiti MobileSCAN lietotājiem:
71 200 EUR dienas limits (5 000 EUR dienas limits uz potenciāli nedrošām ierīcēm)
21 500 EUR vienas transakcijas limits (2 000 EUR vienas transakcijas limits uz potenciāli nedrošām ierīcēm)

Pieslēgšana bez maksas
Apkalpošana bez maksas
Atteikšanās no pakalpojuma (slēgšana) bez maksas
Spēkā no 01.01.2014.

Maksājumi
1 Vienas transakcijas limits darījumiem ar Kodu karti, kas izsniegta līdz 31.12.2014., ir EUR 7 200 (vai ekvivalenta summa citā valūtā). Vienas transakcijas limits darījumiem ar Kodu karti, kas izsniegta vai nomainīta sākot ar 01.01.2015., ir EUR 2 000 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Dienas debeta apgrozījuma limits darījumiem ar Kodu karti, kas izsniegta līdz 31.12.2014., ir EUR 21 500 (vai ekvivalenta summa cita valūtā). Dienas debeta apgrozījuma limits darījumiem ar Kodu karti, kas izsniegta vai nomainīta sākot ar 01.01.2015., ir EUR 5 000 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Vienas transakcijas limits darījumiem ar DIGIPASS GO3 ir EUR 21 500 (vai ekvivalenta summa cita valūtā).

Dienas debeta apgrozījuma limits darījumiem ar DIGIPASS GO3 ir EUR 71 200 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Darījumiem ar DIGIPASS, izņemot DIGIPASS GO3, transakcijas un dienas apgrozījuma limiti nav noteikti, izņemot darījumu, kura ietvaros tiek veikta vairāku maksājumu apstiprināšana ar vienu autorizācijas kodu.

Vairāku maksājumu apstiprināšanai limits ar vienu DIGIPASS, izņemot DIGIPASS GO3, autorizācijas kodu ir EUR 142 300 (vai ekvivalenta summa citā valūtā).

Darījumu limiti MobileSCAN lietotājiem:
71 200 EUR dienas limits (5 000 EUR dienas limits uz potenciāli nedrošām ierīcēm)
21 500 EUR vienas transakcijas limits (2 000 EUR vienas transakcijas limits uz potenciāli nedrošām ierīcēm)