Drošība
Sākumlapa / Cenrādis / Elektroniskie pakalpojumi / Autorizācijas ierīces

Autorizācijas ierīces

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma prasībām veicot cenu paralēlo atspoguļošanu, EUR (euro) norādītā pakalpojuma maksa tiek norādīta arī LVL (Latvijas lati) valūtā, ievērojot ES Padomes apstiprināto maiņas kursu 1 EUR = 0.702804 LVL.


Privātpersonām   Uzņēmumiem

DIGIPASS izsniegšana EUR 42.69 (LVL 30)
Bloķēta DIGIPASS atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai internetbankā bez maksas
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta klienta neuzmanības dēļ) EUR 28.46 (LVL 20)
Bloķēta DIGIPASS nomaiņa vai atbloķēšana (ja ierīce bloķēta tehnisku iemeslu dēļ) bez maksas
DIGIPASS GO3 izsniegšana EUR 9.82 (LVL 6.90)
Bloķēta DIGIPASS GO3 atbloķēšana, ja tas ir nobloķējies izmantošanai internetbankā bez maksas
DIGIPASS GO3 maiņa tehnisko iemeslu dēļ EUR 4.91 (LVL 3.45)
Kodu kartes izsniegšana (tiek izmantotam darbam Citadele Internetbankā) bez maksas
Kodu kartes nomaiņa pēc klienta lūguma EUR 1.42 (LVL 1)
Spēkā no 01.01.2014.